Reini Thijssen 🔴
Counselor, LMHC, LPC, MA
She/Her
Washington
Telehealth only
I specialize in Stress, Relationship Issues and Trauma and PTSD
Your therapy goals are my top priority. What would you prefer to work on? Sometimes we do not know what is going on within ourselves. Understanding oneself, and working to change, makes you stronger. From experience, I know what it’s like to feel the need to change and grow. I understand how you can become comfortable with yourself, and your life through that process.

If it comes to relationships, life changes, work stress, personal crossroads, or a general feeling of standing still, every need deserves a different approach. I value your uniqueness, which means that the process of therapy for you should also be unique. Together, through “tailor-made therapy”, we will explore how to improve your quality of life in order to live a meaningful, purposeful, and more healthy life.

I have always been interested in people, their strengths, goals, and utilizing them to create opportunities. Sometimes, it is unclear to a person how to create those opportunities. That’s where I can help you as your therapist.

I am open-minded and direct, which is how I would describe my work method. Through reflection and questioning, I will give back what I see in terms of behavior, attitude, emotions, or thoughts. I believe that this leads to higher self-knowledge, but can also be difficult to for patients to address at the same time. I look at personal challenges with an open, supportive, creative, and honest approach to support your progress.

I am originally from the Netherlands, and I am currently working towards the completion of a Master’s degree in Counseling at City University Seattle. Due to my global citizenship and being an international student myself, I understand the challenges that come with moving to a foreign country. Finding one’s own or new identity and building up a new life abroad can be challenging, and I can offer support in a targeted manner. In my work as a counselor, I enjoy working with adolescents as well as individually and in group settings.

Ik spreek Nederlands.

Jouw therapiedoelen zijn mijn hoogste prioriteit. Waar wil jij graag aan werken? Soms weten we zelf niet wat er in ons omgaat. Inzicht in jezelf en werken aan verandering maakt je sterker. Uit ervaring weet ik hoe het is om de behoefte te voelen om te willen veranderen en te groeien. Ik begrijp hoe jij comfortabel wordt met jezelf en jouw leven tijdens het intensieve proces van verandering.

Of het gaat om relaties, levensveranderingen, werkstress, persoonlijke kruispunten of het gevoel dat je stilstaat; elke behoefte verdient een eigen benadering. Ik waardeer jou als uniek individu, wat betekent dat het therapieproces ook voor jou uniek moet zijn. Samen zullen we door middel van “therapie op maat” onderzoeken hoe jij jouw kwaliteit van leven kunt verbeteren om een zinvol, doelgericht en gezonder leven te leiden.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen, persoonlijke sterktes en deze creatief te benutten om kansen te creëren. Soms is het onduidelijk voor onszelf hoe die kansen gecreëerd kunnen worden. Daar kan ik je bij helpen.

Ik ben ruimdenkend en direct, en zo zou ik mijn werkwijze ook omschrijven. Door reflectie en doorvragen geef ik terug wat ik zie in gedrag, houding, emoties en gedachten. Ik geloof dat dit leidt tot een hogere zelfkennis. Ik kijk naar persoonlijke uitdagingen met een open, ondersteunende, creatieve en eerlijke benadering om jouw vooruitgang te ondersteunen.

Ik kom uit Nederland en volg momenteel de Masterstudie Counseling aan de City University van Seattle. Dankzij mijn reislustigheid en omdat ik zelf een internationale student ben, begrijp ik de uitdagingen die komen kijken bij het emigreren naar een nieuw land. Het vinden van een eigen, nieuwe identiteit en het opbouwen van een nieuw leven in het buitenland kan een uitdaging zijn waarbij ik gericht ondersteuning kan bieden. In mijn werk als counselor werk ik graag met volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.

Ja, ich spreche Deutsch.

Contact us

Please fill out the form and we will contact you shortly